Wirtualne Kasy Fiskalne – dla kogo? – 5 branż

  • Home
  • Nowości
  • Wirtualne Kasy Fiskalne – dla kogo? – 5 branż
Wirtualne Kasy Fiskalne

Wirtualne Kasy Fiskalne długo musiały czekać na możliwość implementacji. Zgodnie z najnowszymi objaśnieniami Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2021 roku w sprawie kas mających postać oprogramowania, czyli wirtualnych kas fiskalnych możliwe jest ich stosowanie w następujących branżach:

  • transportowej (w tym przeprowadzki, transport drogowy, morski i lotniczy),
  • hotelarskiej (w tym usługi związane z zakwaterowaniem, pola kempingowe i namiotowe),
  • gastronomicznej (w tym catering oraz przygotowanie i podawanie napojów),
  • sprzedaży węgla i wyrobów węglowych (w tym brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych),
  • od 1 stycznia 2023 roku z wirtualnej kasy fiskalnej mogą również korzystać właściciele myjni samochodowych. 

Wirtualne Kasy Fiskalne

Co oczywiste, podatnicy z tych branż mogą stosować wirtualne kasy fiskalne, ale mogą również stosować tradycyjne, czyli fizyczne kasy czy drukarki fiskalne. Zatem od decyzji samego podatnika (działającego w jednej z tych branż) zależy czy będzie korzystał z kasy wirtualnej czy innej spełniającej nałożone przepisami wymogi. Warto przy tym wspomnieć, że w przypadku kasy wirtualnej wiele czynności jest znacznie uproszczonych i nawet w objaśnieniach wspomina się, że podatnik jest zwolniony z obowiązkowego przeglądu technicznego dla kas fizycznych.

W objaśnieniach zawarto także szczegółowy opis 26 czynności, dla których stosuje się ulga na zakup kasy wirtualnej. W poprzednich objaśnieniach z 11 lipca 2019 roku opisano szczegółowo sposób uzyskiwania i rozliczania ulgi na zakup kasy wirtualnej. 

Przewidujemy, że Minister Finansów będzie stopniowo rozszerzał listę branż, w których możliwe do stosowania są kasy wirtualne.

Dodaj komentarz