Pytania i odpowiedzi

Dowiedz się więcej o systemie Mobikasa! Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Faq Head1 1

FAQ

Mobikasa przechodzi obecnie proces certyfikacji w Głównym Urzędzie Miar. Spodziewane rozpoczęcie sprzedaży to pierwsza połowa 2023 r.

Jeśli Twój program, na którym prowadzisz sprzedaż nie obsługuje bezpośrednio Mobikasy niezbędny jest specjalny program “tłumaczący” aby taka integracja była możliwa. Jesteśmy w trakcie przygotowania takiego programu.

Zgodnie z prawem taka możliwość została zablokowana. Można jednak zakończyć sprzedaż na jednym komputerze, zainstalować Mobikasę na innym i przenieść tam dane o produktach. W ten sposób na drugim urządzeniu będziemy mieli możliwość kontynuacji sprzedaży.

Przewidujemy licencje na różne okresy czasu np. na miesiąc czy rok. Ważna licencja jest niezbędna do prowadzenia sprzedaży. Można będzie jednak ją elastycznie wykupić np. tylko na 3 miesiące.

Po zakończeniu sprzedaży można dokonać tak zwanego przejścia do trybu “Tylko do odczytu”. Jest to operacja jednokrotna i nie można jej cofnąć. Po jej wykonaniu na kasie nie można już wystawiać nowych paragonów, ale pozostają wszelkie dane i raporty. W trybie “Tylko do odczytu” nie ma konieczności posiadania ważnej licencji czyli opłaty nie są niezbędne.

Mobikasa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów wystawia: paragony niefiskalne, paragony fiskalne, paragony fiskalne anulowane, raporty dobowe, raporty okresowe raporty okresowe łączne, raport fiskalny fiskalizacji, raporty rozliczeniowe, raporty rozliczeniowe łączne, raport zdarzeń.

Jeśli ciągłe wystawianie paragonów fiskalnych ma być niezakłócone należy zapewnić komputer rezerwowy. Niestety Minister Finansów zabronił przenoszenia kasy wirtualnej na inny sprzęt i dlatego na komputerze rezerwowym należy zainstalować zapasową Mobikasę, ale jej nie fiskalizować. W przypadku wystąpienia awarii dokonujemy zakupu licencji na Mobikasę na najkrótszy okres czasu np. na miesiąc, dokonujemy fiskalizacji na komputerze rezerwowym i już po kilku minutach przywracamy wystawianie paragonów fiskalnych. Co najważniejsze możemy tego dokonać samodzielnie bez udziału fachowego personelu – wystarczy spisać instrukcję postępowania w przypadku awarii i przeszkolić naszego pracownika. Jeśli podstawowy komputer uda się naprawić wracamy do wystawiania na nim paragonów, a Mobi Kasę na komputerze rezerwowym ustawiamy również samodzielnie w Tryb Do Odczytu – w tym trybie nie potrzebuje ona aktywnej licencji. W ten sposób przy minimalnych nakładach i co kluczowe zupełnie samodzielnie możemy zapewnić ciągłość wystawiania paragonów.

Planujemy wydać Mobikasę również w wersji na Androida. Jednak w prawie każdym biznesie na pewno używany jest komputer z systemem Windows. Można bardzo łatwo zintegrować posiadane oprogramowanie zainstalowane na Androidzie czy nawet iOS z Mobikasą. Wystarczy wysyłać żądania wystawienia paragonów fiskalnych w sieci lokalnej i wyświetlać już wystawione paragony na urządzeniach mobilnych. Integracja jest bardzo prosta, przygotowaliśmy pełną dokumentację techniczną i oferujemy wsparcie dla integratorów. Czas integracji nowego oprogramowania to zaledwie kilka dni wraz z testami.

Oprócz poprawnie przeprowadzonej operacji fiskalizacji potwierdzonej wystawieniem Raportu Fiskalnego Fiskalizacji żadne dodatkowe zgłoszenia nie są wymagane. Zatem aby wystawiać paragony fiskalne potrzebujemy tylko kilkunastu minut aby pobrać program, zakupić licencję, zainstalować program i przeprowadzić na nim fiskalizację.

Jeśli komputer, na którym zainstalowano kasę został skradziony lub też uległ awarii sprzętowej czy programowej to dalsza sprzedaż za pomocą tej kasy nie jest możliwa. Ten fakt należy zgłosić do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego podając dane podatnika, numer unikatowy kasy, okoliczności oraz ewentualnie załączając inne dokumenty na przykład zgłoszenie kradzieży na policję.

Tak, jest to możliwe za pomocą specjalnego interfejsu tzw. API. W tym celu instalujemy Mobikasę na serwerze i “wystawiamy” ją w naszej sieci, do czego zapewne będzie niezbędny administrator naszej sieci. Za pomocą adresu IP serwera można się z Mobikasą skomunikować na domyślnym porcie 9000 np. 192.168.1.180:9000. Numer tego portu można zmienić w konfiguracji Mobikasy.

Nie. Administrator kasy sporządza raport fiskalny dobowy (RFD) samodzielnie. Przy włączaniu Mobikasy następuje weryfikacja czy od czasu ostatniej sprzedaży minęła doba i nie został sporządzony raport dobowy. Jeśli nie został wtedy kasa wyświetli komunikat oraz wystawi automatycznie RFD. Jeśli jednak program jest stale włączony taka weryfikacja nie występuje. Można jednak bardzo prosto wymusić wystawianie RFD na przykład o godzinie 23:59 każdego dnia, w którym dokonano sprzedaży.

W tym celu należy napisać specjalny skrypt, który wykorzystując interfejs programistyczny API Mobikasy. Skrypt sprawdzi czy dokonano sprzedaży danego dnia i jeśli tak to wystawi o zadanej godzinie RFD, Może dodatkowo na życzenie drukować ten raport na wybranej drukarce, ale to nie jest wymagane. Aby taki skrypt działał prawidłowo Mobi Kasa musi stale pozostawać włączona.

Jeśli użytkownik dokonał sprzedaży za 1000 zł, a chciał wpisać kwotę 10,00 zł i zapomniał wstawić przecinka jest to tak naprawdę pomyłka oczywista, gdyż ten towar nigdy nie kosztował 1000 zł. Jednak paragon został zapisany w bazie danych i został wystawiony paragon fiskalny, który nie podlega zmianie. O tym mówi par. 6.1 p. 6 rozporządzenia o kasach mających postać oprogramowania.

Należy zatem w specjalnej ewidencji zapisać tę oczywistą pomyłkę wraz z podaniem wartości brutto paragonu oraz wartości podatku należnego. Dodatkowo należy zamieścić krótki opis przyczyny powstania pomyłki. Do ewidencji dołączamy paragon papierowy, a jeśli był on wystawiony tylko w wersji elektronicznej podajemy tylko jego numer. Tak opisany paragon pomimo jego fiskalnego charakteru został niejako anulowany. Następnie zgodnie z p. 7 tego paragrafu należy wystawić poprawny paragon na właściwą kwotę.

Mobikasa przy starcie programu wymaga sprawnego łącza sieciowego, gdyż weryfikowana jest licencja, pobierane są certyfikaty, a także synchronizowany jest czas kasy. Natomiast do pracy internet nie jest już wymagany. Można wystawiać paragony bez internetu, ale tylko w wersji papierowej.

Możliwe jest sporządzenie raportu dobowego. Należy jedynie pamiętać, że kasa pobiera tak zwane klucze współdzielone, które są ważne 3 dni. Po wygaśnięciu ich daty ważności, dalsza sprzedaż nie jest możliwa.

Masz jakieś pytanie dotyczące programu?
Napisz do nas, a my chętnie odpowiemy.