Sprzedaż sezonowa a kasa fiskalna – 2 przypadki zwolnienia

  • Home
  • Nowości
  • Sprzedaż sezonowa a kasa fiskalna – 2 przypadki zwolnienia
Sprzedaz Sezonowa I Kasa Fiskalna

Zbliża się lato i wakacje, a co za tym idzie pojawia się sprzedaż sezonowa! Coraz więcej budek z lodami, kawą czy ciepłymi posiłkami. Takie miejsca można spotkać praktycznie w każdej miejscowości turystycznej, ale nie tylko. Lato sprzyja prowadzeniu sezonowej sprzedaży. Najbardziej charakterystyczną cechą takiej działalności jest krótki czas jej prowadzenia. Pojawia się więc pytanie: Czy kasa fiskalna przy sprzedaży w okresie zaledwie kilku miesięcy jest obowiązkiem każdego podatnika? Sprawdźmy! 

Sprzedaż sezonowa -obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Wedle prawa, każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych, powinien prowadzić ewidencję przychodów uzyskanych w ten sposób. Powinno się prowadzić dokumentacje na kasie fiskalnej. Oznacza to, że powinno się każdą kwotę wchodzącą w skład przychodu uzyskanego ze sprzedaży ująć na kasie fiskalnej. Kwestia ta dotyczy również handlu obwoźnego (np. sezonowe sprzedawanie kukurydzy na plaży) lub prowadzonego w postaci stoisk lub budek sezonowych. Czyli tytułowa sprzedaż sezonowa. Oznacza to, że sprzedaż sezonową dotyczą takie same zasady ewidencjonowania sprzedaży, co tradycyjnego przedsiębiorcy. Warto przypomnieć, że od 2021 roku branża gastronomiczna dodatkowo ma obowiązek stosowania kas fiskalnych online. 

Zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej – sprzedaż sezonowa

Jak wynika z ustawy o VAT, każdy przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej. 

Ustawodawca wprowadził jednak możliwość zwolnienia z obowiązku posiadania kasy, o ile przedsiębiorca spełnia warunki Ministra Rozwoju i Finansów. 

Wyróżniamy dwa zwolnienia z posiadania kasy:

Przedmiotowe – dotyczy czynności, których wykonywanie nie powoduje obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Należą do nich m.in: usługi noclegowe i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi, dotyczące wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci,

Podmiotowe – dotyczy limitu sprzedaży, po którego przekroczeniu każdy podatnik ma obowiązek dokonania ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej. Obecnie jest to kwota 20 000 zł. Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku podatkowego powinny wiedzieć, że limit w ich przypadku będzie liczony proporcjonalnie. Czyli do okresu, na jaki przypada prowadzenie działalności. Wówczas będzie to inna kwota.

Przedsiębiorcy, który prowadzą biznes wakacyjny już od wielu lat i korzystają ze zwolnienia podmiotowego, muszą pamiętać o wysokości obrotu. Czyli okresu obejmującego sprzedaż na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym. Jeśli przekroczyli próg 20 000 zł już w roku ubiegłym, w którym podatnik zawiesza działalność na rozpoczynający się sezon, ma obowiązek zaewidencjonowania już pierwszej sprzedaży na kasie fiskalnej.

Jeżeli sprzedaż z poprzedniego roku podatkowego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczyła wcześniej wspomnianego progu, podatnik nadal nie ma obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. Istnieje jednak obowiązek stałego monitorowania i kontrolowania przychodów. Jeżeli limit zostanie przekroczony, przedsiębiorca ma dwa miesiące na zakup i instalację kasy (licząc od miesiąca następującego po tym, w którym limit został przekroczony). 

Podsumowując 

Sprzedaż sezonowa nie jest zwolniona z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Przedsiębiorcy prowadzący biznes sezonowy mają takie same prawa i obowiązki jak wszystkie osoby prowadzące działalność cały rok. W tym przypadku obowiązuje ich taki sam limit sprzedaży, który zwalnia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej (20 000 zł netto). Po przekroczeniu tego progu dochodu występuje obowiązek rejestrowania na kasie fiskalnej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych. Kasa fiskalna przy sprzedaży sezonowej jest obowiązkowa tylko w przypadku określonej grupy podatników. Istnieją przypadki, w których sprzedawcy mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na limit sprzedaży. Co więcej, od 2021 roku prowadzenie nawet sezonowej placówki gastronomicznej zobowiązuje przedsiębiorców do zakupienia kas online. 

Dodaj komentarz