Prawo do ulgi na zakup wirtualnej kasy fiskalnej od 2021 roku

 • Home
 • Porady
 • Prawo do ulgi na zakup wirtualnej kasy fiskalnej od 2021 roku
Prawo Do Ulgi
sty 13, 2023

Wirtualne kasy fiskalne to szereg korzyści ułatwiający sprzedaż oferowanych produktów oraz usług. Obecnie niektórzy przedsiębiorcy mają prawo do ulgi na zakup wirtualnej kasy fiskalnej. Korzystanie z wirtualnej kasy ma na celu zmniejszenie kosztów przedsiębiorców i przyspieszenie dokonywanych transakcji z konsumentem.  W 2021 roku wprowadzono ulgę na zakup wirtualnych kas fiskalnych. By ją otrzymać należy spełnić kilka warunków. Komu przysługuje prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej? Dowiesz się z poniższego artykułu. 

Komu przysługuje prawo do ulgi na zakup wirtualnej kasy fiskalnej 

Dzięki stale rozwijającym się technologiom, kasy fiskalne w postaci oprogramowania są idealnym rozwiązaniem dla większości branż. Przede wszystkim dla branży transportowej,  hotelarskiej, czy gastronomicznej. Ponadto to również duże udogodnienie dla przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż stacjonarną oraz mobilną. 

Grupę podatników, którzy mogą korzystać z wirtualnej kasy fiskalnej znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Finansów. Z czasem Ministerstwo Finansów planuje rozszerzanie zakresu stosowania kas wirtualnych.

Usługi transportowe –  komu przysługuje prawo do ulgi?

Do pierwszej z wyżej wymienionych branż należą przedsiębiorcy, którzy uzyskują przychody z tytułu usług transportowych, takich jak:

 • przewóz osób samochodami osobowymi, również taksówką z wyjątkiem przewozu okazjonalnego,
 • wynajem samochodu osobowego wraz z kierowcą,
 • przeprowadzka, na rzecz gospodarstwa domowego,
 • przewóz osób pojazdami, które są napędzane siłą mięśni ludzkich bądź ciągniętymi przez zwierzęta, 
 • przewóz pasażerów transportem drogowym międzymiastowym, rozkładowym, ogólnodostępnym, miejskim i podmiejskim, 
 • przewóz pasażerów transportem kolejowym międzymiastowym, miejskim i podmiejskim,
 • przewóz pasażerów kolejkami linowymi naziemnymi oraz wyciągami narciarskimi, 
 • transport pasażerski wodny śródlądowy, promowy, wycieczkowcami, łodziami wycieczkowymi oraz pozostałymi środkami transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego,
 • transport pasażerski morski i przybrzeżny wycieczkowcami.

Usługi hotelarski i gastronomiczne –  komu przysługuje prawo do ulgi na zakup wirtualnej kasy?

Kolejną grupą są podatnicy uzyskujący przychody z tytułu usług hotelarskich i gastronomicznych, do których zaliczamy: 

 • usługi hotelarskie i podobne, które dotyczą zakwaterowania,
 • usługi turystyczne obiektów noclegowych, 
 • miejsca krótkoterminowego kwaterunku, 
 • pola namiotowe i kempingowe, 
 • usługi restauracyjne oraz usługi innych punktów gastronomicznych,
 • przygotowania i wydawania napojów, 
 • przygotowania i dostarczania posiłków dla konsumentów zewnętrznych, 
 • wszelkie pozostałe usługi dotyczące zakwaterowania, 
 • pozostałe usługi gastronomiczne. 

Pozostałe usługi ujęte w Rozporządzeniu

Zgodnie z Rozporządzeniem do przedsiębiorców, którzy mogą korzystać z kasy fiskalnej w formie oprogramowania należą również Ci świadczący usługi w zakresie; 

 • sprzedaży węgla, brykietu, koksu, półkoksu, węgla brunatnego, paliw wytwarzanych z węgla do celów opałowych,
 • czyszczenia i mycia samochodów oraz podobnych usług.

Od 1 stycznia 2023 roku z wirtualnej kasy fiskalnej mogą również korzystać właściciele myjni samochodowych.  

Prawo do ulgi na zakup wirtualnej kasy fiskalnej – czynni podatnicy VAT

Przedsiębiorcy, którzy chcą rejestrować sprzedaż na kasie w formie oprogramowania są upoważnieni do otrzymania ulgi. Muszą jednak spełnić następujące wymogi: 

Ulga na zakup kasy fiskalnej w formie oprogramowania wynosi 90% ceny netto jej zakupu, nie więcej jednak niż 700 zł. Prawo do otrzymania ulgi zgodnie z objaśnieniem podatkowym z 12 sierpnia 2021 roku przysługuje przedsiębiorcom świadczącym wszystkie wyżej wymienione usługi.

 • prowadzić ewidencję sprzedaży przy użyciu wirtualnej kasy fiskalnej, która posiada potwierdzenie Prezesa GUM i spełnia wymagania techniczne dla kas rejestrujących oraz ma możliwość połączenia z CRK.
 • być w posiadaniu faktury, która potwierdza zakup oraz całą należność za wirtualną kasę fiskalną. 

Prawo do ulgi na zakup wirtualnej kasy fiskalnej – podatnicy zwolnieni z VAT

Przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT mają również prawo do ulgi. W tym przypadku muszą oni złożyć osobny wniosek o zwrot należnej ulgi do naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres oraz numer identyfikacji podatkowej. W przypadku świadczonych usług transportowych np. taksówką, należy również podać numer licencji, numer rejestracyjny oraz boczny pojazdu, w którym zainstalowano wirtualną kasę fiskalną. Na wniosku musi również znaleźć się numer konta bankowego. 

Wniosek o ulgę na zakup wirtualnej kasy fiskalnej należy złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na wirtualnej kasie fiskalnej. Naczelnik ma 25 dni od daty złożenia wniosku, na dokonanie należnego zwrotu wnioskodawcy.

Dodaj komentarz