Automatyzacja pracy biur rachunkowych – 6 najważniejszych wniosków

  • Home
  • Nowości
  • Automatyzacja pracy biur rachunkowych – 6 najważniejszych wniosków
Automatyzacja Pracy

Automatyzacja pracy już niedługo. W 2023 roku przewiduje się pełne produkcyjne wdrożenie Krajowego Systemu eFaktur, który umożliwi automatyczny import wszystkich danych z faktur zarówno sprzedażowych jak i zakupowych dla klienta biura rachunkowego. W tym samym czasie przewiduje się upowszechnienie kas fiskalnych w formie oprogramowania, które mogą raportować zarówno do Ministerstwa Finansów (obowiązkowo) jak i do biura rachunkowego obsługującego podatnika. Takie raportowanie sprzedaży paragonowej będzie kolejnym etapem automatyzacji przekazu danych od podatnika do biura rachunkowego.

Przeprowadziliśmy więc badanie wśród księgowych – ,, automatyzacja pracy”. Badanie miało na celu zebranie informacji o potrzebie automatycznego pozyskiwania danych o sprzedaży detalicznej podatników przez biura rachunkowe. Dzięki temu, jako producent oprogramowania, będziemy mogli wyjść na przeciw oczekiwaniom podczas dostosowywania programów do potrzeb biur rachunkowych.

Postanowiliśmy opublikować wyniki ankiety, aby zainteresowani mogli wejść z nami w dyskusję (do której serdecznie zapraszamy).

Automatyzacja pracy – najważniejsze tezy z wyników ankiety:

  • Niemal każde biuro rachunkowe (które wzięło udział w ankiecie) potrzebuje raportów o sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej co miesiąc 
  • Zdecydowana większość biur rachunkowych do prawidłowego księgowania potrzebuje Raportu Okresowego Łącznego z okresu miesiąca
  • Niemal połowa ankietowanych uważa, że księgowanie danych ze sprzedaży paragonowej powinno być raportowane przez kasę wirtualną automatycznie do programu księgowego z opcją ręcznego wczytania danych
  • Bardzo mała część ankietowanych uważa, że księgowanie powinno być raportowane automatycznie mailem. 
  • Ponad połowa ankietowanych deklaruje, że będzie wybierać dane zależnie od formy prowadzonej księgowości (ryczałt/KPiR/KsH) 
  • Niemal połowa ankietowanych deklaruje natomiast, że będzie dążyć do maksymalnej automatyzacji księgowania sprzedaży z kas fiskalnych. 

Jak już wcześniej wspomnieliśmy – zapraszamy do dyskusji!

Zapraszamy również do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku!

Dodaj komentarz