Raport fiskalny miesięczny – § 2 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów

  • Home
  • Porady
  • Raport fiskalny miesięczny – § 2 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów
Mężczyzna Patrzy Na Raport Fiskalny Miesięczny
lut 10, 2023

Kiedy i jak wydrukować raport fiskalny miesięczny? Czym jest raport zerujący? Co zrobić, jeśli przedsiębiorca nie może wygenerować raportu? Co musi znaleźć się w raporcie fiskalnym miesięcznym? Ostatnio na naszym Fanpagu pisaliśmy o raporcie fiskalnym dobowym. Nie możemy jednak pominąć również kwestii, czym jest raport fiskalny miesięczny, w którym zawarte są wszystkie raporty dobowe. Wszystkie odpowiedzi na wymienione pytania znajdziesz poniżej. 

Czym jest raport fiskalny miesięczny?

Raport fiskalny miesięczny to podsumowanie całego miesiąca sprzedaży. Muszą się w nim znaleźć wszystkie raporty fiskalne dobowe, które sprzedawca ma obowiązek wydrukować na zakończenie każdego dnia sprzedaży, bądź następnego dnia przed rozpoczęciem sprzedaży. Wszystkie raporty fiskalne dobowe są zapisane w pamięci kasy fiskalnej, stąd każdy sprzedawca bądź przedsiębiorca bez żadnego problemu powinien wygenerować raport fiskalny miesięczny. 

Pojęcie raportu fiskalnego miesięcznego zostało sprecyzowane w § 2 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących. Według rozporządzenia jest to dokument fiskalny, który zawiera dane sumaryczne o obrocie oraz wysokość podatków, według przyjętych stawek w danym okresie. 

Kiedy wydrukować raport fiskalny miesięczny? 

Dawniej nie było ściśle określonej daty wygenerowania raportu fiskalnego miesięcznego. Należało go wydrukować przed rozpoczęciem sprzedaży w miesiącu następnym. Zmiana weszła z rozporządzeniem z 14 marca 2013 roku. Od tamtej pory każdy raport fiskalny miesięczny należy wydrukować nie później niż do 25 dnia następnego miesiąca. W związku z tym, kiedy przedsiębiorca chce wydrukować raport za styczeń, ma na to czas od 1 do 25 lutego. W przypadku, kiedy chce wydrukować taki raport ostatniego dnia miesiąca np. 31 stycznia, nie ma takiej możliwości. Kasa automatycznie powinna pokazać komunikat o błędnych parametrach raportu. Warto zatem pamiętać, że każdy raport miesięczny należy wygenerować w miesiącu następnym. 

Co zrobić, jeśli przedsiębiorca nie może wygenerować raportu fiskalnego miesięcznego?

Jeśli z jakiegoś powodu nie udało się wygenerować raportu fiskalnego miesięcznego, należy jak najszybciej skontaktować się z własną księgowością oraz dokonać kopii wszystkich raportów dobowych z danego miesiąca i policzyć je ręcznie. Na tej podstawie uda się zaksięgować dany miesiąc. 

Co musi znaleźć się w raporcie fiskalnym miesięcznym?

Każdy raport fiskalny miesięczny musi zawierać m.in.: 

  • zestawienie wszystkich raportów fiskalnych dobowych, wykonanych w danym miesiącu, 
  • wszystkie raporty fiskalne dobowe ze szczegółowymi danymi, które zostały ujęte w zestawieniu,
  • całkowite podsumowanie wszystkich raportów fiskalnych dobowych, ujętych w zestawieniu, 
  • godzinę oraz datę wydruku raportu fiskalnego miesięcznego. 

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 112 ustaw o VAT wszystkie raporty fiskalne należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Czy raport zerujący to raport fiskalny? 

Niektórzy nieraz spotkali się z pojęciem ‘’raport zerujący’’. Jest to nic innego, jak raport fiskalny. Zarówno raport fiskalny dobowy, jak i raport fiskalny miesięczny zeruje dany okres sprzedaży. W związku z tym każdy kolejny dzień lub miesiąc, przedsiębiorcy zaczynają od ,,zera’’. 

Raporty fiskalne – uciążliwy obowiązek? 

Chociaż mogłoby się wydawać, że zarówno dla przedsiębiorców, jak i sprzedawców generowanie raportów fiskalnych, szczególnie dobowych jest uciążliwym obowiązkiem, należy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. To właśnie dzięki raportom przedsiębiorcy mają kontrolę nad poprawnością prowadzonej ewidencji rachunkowej, a także nad weryfikacją przychodów, generowanych przez ich działalności.  

Dodaj komentarz