Co powinno znaleźć się na paragonie? – 10 punktów, o których musisz pamiętać

  • Home
  • Porady
  • Co powinno znaleźć się na paragonie? – 10 punktów, o których musisz pamiętać
Co Powinno Znaleźć Się Na Paragonie

Co powinno znaleźć się na paragonie? To ważne pytanie, na które odpowiedz powinien znać każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż. Paragon to dokument, który pełni funkcję informacyjną, kontrolną oraz ochronną. Wydawać go musi każdy przedsiębiorca, świadczący sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, bez względu na to, czy klient chce go dostać, czy też nie. Paragon może mieć postać wirtualną bądź papierową. W obu jednak przypadkach musi zawierać informacje, które określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Zatem co powinno znaleźć się na paragonie?

Co powinno znaleźć się na paragonie?

Paragony w formie fiskalnej muszą być dopasowane do określonych wymogów. Producenci kas fiskalnych są za to odpowiedzialni. Muszą zapewnić, że paragon jest drukowany na odpowiedniej taśmie, posiada właściwą wysokość znaków, a także że znajdująca się na nim kolejność informacji jest zgodna z przepisami.

Wszystkie paragony mają ściśle określone elementy, które powinny zawierać. Jakie? Przede wszystkim NIP wystawcy, napis ,,fiskalny’’, numer wydruku, logo fiskalne i numer unikatowy oraz kolejny numer paragonu fiskalnego. Ponadto, co powinno znaleźć się na paragonie? Między innymi:

– datę oraz godzinę sprzedaży wraz z minutami,
– nazwę towaru lub usługi,
– ilość, a także wartość sumaryczną produktu lub usługi wraz z literowym oznaczeniem stawki podatku,
– cenę produktu lub usługi,
– wartość rabatów, o ile takie występują,
– oznaczenie waluty,
– poszczególną wartość sprzedaży brutto wraz z odpowiednią stawką podatku z oznaczeniem literowym,
– wartość sprzedaży zwolnioną z podatku, również z odpowiednim oznaczeniem literowym,
– całkowitą wartość sprzedaży brutto oraz łączną wysokość podatku,
– w przypadku więcej niż jednego stanowiska kasowego numer kasy oraz oznaczenie kasjera.

Oznaczenia literowe dla stawek podatku – co powinno znaleźć się na paragonie

Stawki VAT mają przypisane do siebie odpowiednie oznaczenia literowe od A do G. Stąd wiemy, jaka wysokość podatku jest przypisana do danego towaru bądź usługi.

Do litery A przypisana jest stawka w wysokości 22 lub 23%. Litera B wynosi 7 bądź 8%. Do C jest przypisana stawka w wysokości 5%, D 0% natomiast litera E oznacza zwolnienie od podatku. Litery F oraz G mają przypisane pozostałe wysokości podatku, w tym 0% w przypadku sprzedaży opodatkowanej, w o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

Opis towaru na paragonie – co powinno znaleźć się na paragonie?

Zgodnie z określonymi elementami, które muszą znajdować się na paragonach, nazwa produktu oraz usługi musi być opisana w sposób niebudzący wątpliwości. To oznacza, że na paragonie musi widnieć konkretna nazwa sprzedanego towaru bądź usługi. Dzięki temu nabywca bez żadnych wątpliwości może kontrolować swoje zakupy.

Oznaczając nazwę towaru lub usługi nie musisz podawać pojemności, kształtu, czy rozmiaru produktu. Możesz również stosować skróty nazw, jednak pamiętając o zachowaniu przejrzystości, a przede wszystkim jednoznaczności paragonu.

Błędny paragon – co wtedy?

Niestety nie możesz poprawić danych na wydrukowanym paragonie ani cofnąć wydruku. Możesz jednak dokonać korekty oczywistej pomyłki. W przypadku, kiedy zauważysz, że cena na paragonie nie zgadza się lub klient kupił jedną sztukę towaru, a na paragonie widnieją 3 sztuki, możesz wystawić kolejny paragon. By to zrobić, musisz prowadzić ewidencję oczywistych pomyłek. W tym przypadku należy wskazać numer porządkowy pomyłki, datę sprzedaży, numer paragonu, wartość sprzedaży brutto oraz opis pomyłki.

Pamiętaj, że do ewidencji oczywistych pomyłek musisz załączyć oryginał błędnego paragonu.

Dodaj komentarz