Kasy wirtualne – dealerzy

Kasy Wirtualne Dealerzy

Obecnie kasy wirtualne zyskują na popularności w środowisku dealerskim. Stale rosnące zainteresowanie kasami wirtualnymi spowodowane jest myślą, że to właśnie one w przyszłości mogą zastąpić dzisiejsze kasy i drukarki online.

Branża fiskalna to obecnie wiele setek milionów złotych. Wierzchołek stanowią producenci urządzeń fiskalnych, a ci wspomagani są dealerami, czyli firmami, które urządzenia fiskalne sprzedają, integrują i serwisują. Dzięki pojawiającym się na rynku producentom oprogramowania w postaci kasy wirtualnej , rośnie zainteresowanie tematem. Co oczywiste zainteresowanie to jest także podyktowane obawami o to, że dealerzy mogą stracić sporą część przychodów związanych z instalacją, fiskalizacją, a także obowiązkowymi przeglądami serwisowymi. Właśnie głównie tych rodzajów usług nie trzeba wykonywać przy kasach wirtualnych, które użytkownik sam instaluje, fiskalizuje na klik, a przeglądy nie są wymagane. Jednak czy dealerzy faktycznie stracą na wejściu kas wirtualnych?

Kim są dealerzy? 

Zapewne każdy chociaż raz w swoim życiu zetknął się z pojęciem dealera produktów lub usług. Kim jest dealer? Może nim być osoba bądź przedsiębiorstwo, handlujące produktami oraz usługami określonej marki lub firmy. Innymi słowy, dealerzy to pośrednicy handlowi, którzy zajmują się sprzedażą produktów, bądź usług innego producenta, na określonych warunkach. Dzięki dealerom firmy rozbudowują swoją sieć nowych kontaktów, w różnych regionach. 

Do najpopularniejszych dealerów należą dealerzy samochodowi oraz dealerzy nieruchomości. Na rynku można również znaleźć wielu dealerów, zajmujących się sprzedażą produktów i usług z innych profesji. Do nich właśnie należą dealerzy urządzeń fiskalnych bądź dealerzy oprogramowania.

Marża od sprzedaży

Kto powiedział, że kasy wirtualne muszą być sprzedawane tylko bezpośrednio przez ich producentów. Dealerzy to często firmy z ugruntowaną pozycją na rynku, które cieszą się zaufaniem swoich klientów. Wobec tego, polecony przez nich produkt także będzie chętnie kupowany. 

Dealerzy często sami kupują produkty od producenta lub dystrybutora w preferencyjnych cenach i sprzedają je we własnym zakresie, po własnej cenie. Inną drogą jest natomiast zawarcie umowy z producentem bądź dystrybutorem i rozliczenie na podstawie określonej marży. Zazwyczaj bez ustalenia określonej liczby produktów lub usług, którą dealer ma sprzedać. 

Marża to oczywiście nic innego jak zysk wynikający ze sprzedaży danego dobra. To różnica między zakupem, a sprzedażą oferowanych produktów bądź usług. Marże mogą być wyrażane procentowo lub kwotowo. Nie ma powszechnie określonej średniej marży dealerów. Wszystko zależy od wartości oferowanych towarów oraz od zawartej z producentem lub dystrybutorem umowy.   

Dealerzy kas wirtualnych

Dealerzy, dzięki współpracy z innymi firmami wzbogacają swoją ofertę, a także generują dla firmy dodatkowy przychód. 

My jako producent wirtualnej kasy fiskalnej Mobikasy bardzo chętnie podzielimy się przychodami ze sprzedaży z dealerem, który poleci nasze rozwiązanie swojemu klientowi. Nasze oprogramowanie działa na podstawie licencji. Jeśli klient będzie regularnie odnawiał licencję to i stosowna prowizja od takiej sprzedaży także będzie wypłacana regularnie, a nie jednorazowo.

Usługi 

Kasy wirtualne ze względu na swoją specyfikę i oparcie na interfejsie programistycznym (tzw. API) umożliwiają świadczenie szerokiej gamy usług dodatkowych w postaci skryptów i analiz. Możliwe są do wygenerowania także raporty indywidualne, realizowane na indywidualne życzenie klienta.

Integracje

Wielu dealerów potrafi integrować urządzenia fiskalne, a w tym także kasy wirtualne ze sprzedawanym przez siebie oprogramowaniem. Takie moduły integracyjne stanowią własność dealera i jako takie mogą być sprzedawane w połączeniu z oprogramowaniem sprzedażowym i kasą wirtualną. Co więcej, taki moduł może być oferowany także w sklepie producenta kasy wirtualnej. 

Dlaczego wirtualna kasa fiskalna to dobre rozwiązanie? 

Kasa wirtualna to przede wszystkim wygoda i niższe koszty dla firm. Dzięki temu, że jest w postaci oprogramowania, nie wymaga dodatkowych i wydzielonych urządzeń. Można ją zainstalować na własnym urządzeniu, na którym są zainstalowanie inne programy np. sprzedażowe. 

Dodatkowo, dzięki kasom wirtualnym podatnicy mają łatwy i szybki dostęp do wszystkich wystawionych e-paragonów. To gwarancja lepszego zabezpieczenia danych, gdyż e-paragony to znacznie trwalsze dowody zakupu, których nie można ,,podrobić’’. 

Dealerzy kas wirtualnych – nowe zmiany 

Reasumując, w ciągu najbliższych lat branżę czeka zmiana. Będzie ona postępować stopniowo, w miarę upowszechniania się kas wirtualnych i wcale nie oznacza ona marginalizacji dotychczasowych dealerów, a jedynie możliwą zmianę źródeł ich przychodów. 

Dodaj komentarz