Działalność nierejestrowana na Jarmarkach

 • Home
 • Porady
 • Działalność nierejestrowana na Jarmarkach
Uśmiechnięta Kobieta Zakupy
gru 16, 2022

Jarmarki to coroczne wystawy w tematyce Świąt. Od lat wnoszone są postulaty na temat uproszczenia prowadzenia działalności na takich wystawach. Jarmarki przyciągają tłumy ludzi zainteresowanych kupnem światełek, ozdób i innych świątecznych produktów. Często stawia się także na atrakcje typu przejazd saniami Mikołaja, koło młyńskie i lodowisko. Czy sprzedawca na jarmarku ma obowiązek wystawienia paragonu? Pod jakie przepisy podlegają jarmarki? Przeczytasz o tym w artykule poniżej.

Wystawianie paragonów

Przedsiębiorcy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej. Paragony mają być wystawiane w formie papierowej lub za zgodą klienta, wysyłane w formie elektronicznej np. drogą mailową. Miejsce wysyłki jest zależne od wyboru kupującego.

Według najnowszych przepisów obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży będzie również dotyczył:

 • osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczą,
 • rolników ryczałtowych.

Zgodnie z tymi przepisami każdy sprzedawca na jarmarku będzie miał obowiązek wystawienia paragonu. A to oznacza obowiązek zakupienia kasy fiskalnej. Jeżeli zakup nie będzie przekraczał 450,00 zł, to kupujący może poprosić o paragon z NIPem firmy.

Działalność nierejestrowana

Tak jak każdy przedsiębiorca, sprzedawca na jarmarku również podlega prawu. W 2018 roku powstał zapis o działalności niezarejestrowanej przez osobę fizyczną. To oznacza, że można prowadzić m.in. stoisko na jarmarku i nie mieć zarejestrowanej firmy. 

Niestety jak zawsze są pewne kruczki prawne. Aby spełniać kryteria działalności nierejestrowanej:

 • przychody nie mogą  przekraczać w miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia,
 • w okresie 5 lat wstecz nie wykonywało się działalności gospodarczej.

Gdy osoba fizyczna przekroczy próg 50% minimalnego wynagrodzenia w miesiącu, to zobowiązana jest do zgłoszenia w ciągu 7 dni (od przekroczenia limitu) wniosku rejestracyjnego w CEIDG. 

Jeżeli przepisy nie ulegną zmianie, to od stycznia do czerwca 2023 r. na działalności nierejestrowanej będzie można zarobić maksymalnie 1745,00 zł, a od lipca 1800,00 zł. Rząd planuje z czasem zwiększenie możliwości zarobku na takiej działalności.

Pamiętajmy również, że prowadzenie działalności niezarejestrowanej nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego. Rozliczenie jest na zasadach ogólnych. Skala podatkowa jest w dwóch wariantach: 17% i 32%. Pierwszy wariant jest do 85 528 brutto rocznie, a drugi jest powyżej tej kwoty.

Działalność nierejestrowana – zalety

Po dodaniu wszystkiego pojawia się oczywiście dużo plusów z prowadzenia takiej działalności. Nie mamy konieczności:

 • opłacania składek ZUS,
 • prowadzenia księgowości,
 • zgłaszania działalności w GUS, US lub CEIDG.

Wirtualna Kasa Fiskalna

Dobrym wariantem jest wybranie Wirtualnej Kasy Fiskalnej np. Mobi Kasa.

Gdy jest potrzebna fiskalizacja, nie ma sensu kupować kasy lub drukarki fiskalnej, które są bardzo drogie. Mobi Kasa jest programem do wystawiania e-paragonów, które można otrzymać e-mailem. Jest to bardzo elastyczna fiskalizacja, ponieważ mamy możliwość pobrania programu na swój własny komputer lub laptop. 

Opłata za ten program jest bardzo elastyczna i przyjemna, ponieważ sprzedaż można wyłączyć z dnia na dzień i nie ponosić opłat z racji, że płacimy tylko za faktyczne zużycie Mobi Kasy. Dla przykładu z dniem zakończenia jarmarku możemy wyłączyć Mobi Kasę i nie ponosimy w związku z tym żadnych dodatkowych opłat.

Wirtualna Kasa Fiskalna ma dodatkowe zalety, ponieważ:

 • jest ekologiczna i mobilna,
 • daje możliwość dostępu do historii zakupu oraz zarządzania dowodami zakupu,
 • skraca czas obsługi klienta,
 • posiada brak częstych awarii spowodowanych papierem.

Dodaj komentarz