Kasa fiskalna w branży budowlanej

Mężczyzna, Budowlaniec, Właściciel Firmy Budowlanej
lip 15, 2022

Kasa fiskalna w branży budowlanej? Czy takie firmy muszą posiadać kasę fiskalną i z niej korzystać? Posiadanie kasy fiskalnej jest wymagane przez przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych. Jak wygląda to w przypadku działalności budowlanej? Dowiesz się w tym artykule. 

Czy firma remontowo budowlana musi mieć kasę fiskalną? 

Tak, od zeszłego roku firmy te mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych przy użyciu kasy fiskalnej online. Zakup takiej kasy przez firmę budowlaną może zostać ujęty w JPK_V7 jako ulga podatkowa. Co więcej, podatnik ma również możliwość odliczenia 90% wartości netto. Kwota ta jednak nie może przekroczyć 700 zł. 

Są jednak pewne wyjątki. Każdy przedsiębiorca prowadzący firmę budowlaną ma możliwość sprawdzenia czy czasem nie dotyczy go zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej. W świetle art. 111 ust. 8 ustawy o VAT minister finansów w drodze rozporządzenia może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Chociaż w Wirtualne Kasy Fiskalne nie obowiązują jeszcze w branży budowlanej to z czasem liczymy, że Rozporządzenie również uwzględni firmy remontowo-budowalne.

 

Kasa fiskalna w branży budowlanej. Czy firma remontowo budowlana na ryczałcie musi mieć kasę fiskalną?

Jak już wiadomo, branża budowlana objęta jest obowiązkiem posiadania kasy online. Nawet jeśli przedsiębiorca wybrał ryczałt jako formę opodatkowania to kasa fiskalna i tak musi być online.

Usługi budowlane dokumentowane w całości fakturami a kasa fiskalna

Dokumentowanie usług budowlanych świadczonych na rzecz osób prywatnych fakturami nie skutkuje zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży. Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników ryczałtowych fakturą, mimo braku takiego obowiązku, nie zwalnia z obowiązku stosowania kasy. Jednak sprzedawca może korzystać ze zwolnień przewidzianych w rozporządzeniu. W tym przypadku można wziąć pod uwagę dwa rodzaje zwolnień. Zwolnienie ze względu na:

  • wysokość obrotów – jeżeli wartość sprzedaży w poprzednim roku (na rzecz osób prywatnych) nie przekroczyła 20 000 zł,
  • sposób płatności – jeżeli firma otrzyma zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem). 

Podsumowanie 

Firma świadcząca usługi budowlano remontowe ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej, w dodatku od zeszłego roku, obowiązek ten dotyczy kasy fiskalnej online. Z obowiązku tego nie zwalnia fakt wybrania ryczałtu, ani dokumentowania sprzedaży w całości fakturami. Istnieją jednak pewne wyjątki oraz możliwość wliczenia kasy fiskalnej w koszta firmy. 

Dodaj komentarz